Klantvriendelijk maatwerk:
“Wij zoeken naar werk op maat van elke medewerker en optimale dienstverlening voor elke klant en partner.”

Grensverleggend:
 “Wij gaan de uitdaging aan om op een maatschappelijk verantwoorde manier innoverende initiatieven te nemen met een open blik naar mensen, activiteiten en aanpak.”

Duurzaamheid:
“Wij streven naar duurzame oplossingen in onze beslissingen op menselijk, ecologisch en economisch vlak.”

Solidariteit:
 “Wij aanvaarden dat niet iedereen hetzelfde is en streven naar samenwerking op basis van verdraagzaamheid en respect voor ieders eigenheid.”

Flexibiliteit:
“Wij willen flexibel inspelen op nieuwe opportuniteiten die zich aanbieden of die zich tijdens de loop van een traject manifesteren. “

Opwaarderen: 
“Waarderen, alles en iedereen.”